Usługi: Coaching indywidualny
Czym jest coaching?

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby). Jest to metoda indywidualnej pracy, w której klient mając na uwadze rozwój organizacji, wyznacza sobie cel oraz decyduje o obszarze i czasie trwania współpracy. Wpływa to znacząco na rozwój kompetencji pracowników, co w sposób bezpośredni przekłada się na ich funkcjonowanie zawodowe oraz prowadzi do wzrostu efektywności pracy organizacji.
Coaching pozwala również na przekroczenie dotychczasowych ograniczeń w myśleniu i działaniu, poprawę własnej efektywności, odnalezienie i wdrożenie lepszych rozwiązań oraz otwarcie się na nowe możliwości. Wprowadzanie tych zmian może mieć miejsce zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.
Klient ma możliwość wyboru coacha, co pozwoli na wybór optymalnego model współpracy, a przez to zmaksymalizowanie jej efektów.

Dla kogo?

Dla wszystkich tych, którzy pragną wykorzystać w pełni swój potencjał, precyzyjnie określić swoje cele i zaplanowanie ich realizację, rozwinąć samoświadomość, zwiększyć efektywność zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych oraz odnaleźć i wdrożyć nowe rozwiązania.

Obszar zastosowań:

- zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, wzmocnienie mocnych stron pracowników;
- zwiększenie pewności siebie i motywacji;- radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych;- zarządzanie sobą w czasie;
- podejmowanie decyzji;
- nawiązywanie współpracy i budowanie relacji,
- przygotowanie do pełnienia nowych ról;
- budowanie tożsamości lidera.
Copyright © 2015 PRIZM