Usługi: Coaching zespołowy
Czym jest coaching zespołowy?

Coaching zespołowy to chyba najefektywniejsza forma wspierania zespołów w ich działaniu. Polega on na dokładnej analizie problemu, z jakim boryka się dana grupa, wyznaczeniu celu, jaki zespół chce osiągnąć w trakcie procesu coachingowego oraz wypracowaniu do niego efektywnej drogi, której zwieńczeniem będzie ekologiczna i satysfakcjonująca zmiana.

Zakłada się, że przeciętnie coaching zespołowy obejmuje około sześciu 3-godzinnych spotkań lub około dwóch dni 8-godzinnej pracy. Oczywiście długość procesu coachingowego może ulec zmianie (wydłużeniu bądź skróceniu) w zależności od potrzeb klienta i efektywności samego procesu.[br

Dla kogo?

Ta forma pracy jest dedykowana zarówno zespołom, które zmagają się różnorakimi problemami związanymi m.in. ze współpracą między członkami, konfliktem, osiąganiem zadowalających efektów pracy, czy budowaniem nowego zespołu, jak również takim, które pomimo dobrych wyników i wzorowej współpracy, chcą wesprzeć działania, które umożliwią jeszcze efektywniejsze współdziałanie i osiąganie wyznaczonych celów.

Obszary pracy:

- budowanie nowego zespołu;
- konflikt w zespole, który uniemożliwia współpracę całego teamu;
- zwiększenie efektywności pracy zespołu;
- wypracowanie nowych strategii działania;
- odnalezienie własnego miejsca i roli w zespole;
- wprowadzenie zmian w sposobach i metodach działania.


Koszty:

Koszt przeprowadzenia coachingu zespołowego jest uzależniony od kilku czynników, m.in.: od ilości uczestników i potrzeb danego zespołu.
Copyright © 2015 PRIZM