Projekty: Emocje uDOMowione
Wprowadzenie
PO CO NAM INTELIGENCJA EMOCJONALNA?
Dorosłość stawia przed nami wiele trudnych zadań rozwojowych. Wraz z jej nadejściem pojawia się konieczność podjęcia kluczowych dla naszego życia decyzji. Szukamy satysfakcjonującej pracy, wielu z nas decyduje się na założenie rodziny. Mnogość nowych ról jest obciążająca, a czasem nawet przytłaczająca - w pracy chcemy sprawdzać się na coraz wyższych stanowiskach, w domu jako świeży rodzic i partner. Być może miewasz poczucie, że nie radzisz sobie z natłokiem swoich emocji i myśli. Możliwe, że obawiasz się powiedzieć swojemu partnerowi/partnerce o swoich potrzebach, lub wyrażasz je w taki sposób, że skutek jest odwrotny od zamierzonego, a Twój dyskomfort się pogłębia. Jeśli jesteś rodzicem, to zapewne zastanawiasz się, jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, żeby mogło wyrosnąć na pewnego siebie i odważnego człowieka, ale jednocześnie rozumiało konsekwencje swoich zachowań. Przede wszystkim szukasz sposobu, jak w tej sytuacji zadbać o siebie, łącząc rodzinę, karierę i inne ważne dla Ciebie obszary życiowe.
Wszystkie te problemy, charakterystyczne na etapie dorosłości - nawet jeśli na pierwszy rzut oka takie skojarzenie się nie nasuwa - związane są z emocjami, a dokładniej naszymi umiejętnościami, które składają się na inteligencję emocjonalną.

CZYM JEST INTELIGENCJA EMOCJONALNA?
Inteligencja emocjonalna to grupa zdolności, takich jak: rozpoznawanie własnych i czyichś emocji, adekwatne ich wyrażanie, rozumienie skąd się biorą i jakie informacje ze sobą niosą, oraz wykorzystywanie tych informacji do skutecznego zarządzania sobą i wspierania innych. Dzięki inteligencji emocjonalnej możemy lepiej komunikować się z innymi i przede wszystkim ze sobą - choćby po to, by wiedzieć, co chcemy przekazać innym.
Korzyści
Korzyści z udziału w Indywidualnym Programie Rozwoju Inteligencji Emocjonalnej
Dzięki udziałowi w proponowanym przez nas programie rozwoju inteligencji emocjonalnej zyskasz możliwość zmian w bardzo wielu obszarach życia osobistego (a pośrednio również zawodowego). Osoby, które brały udział w warsztatach lub indywidualnych treningach inteligencji emocjonalnej deklarują między innymi:
- Lepszy kontakt z własnymi uczuciami, co przekłada się na generalnie lepsze samopoczucie, ponieważ gdy wiemy, kiedy i dlaczego jest nam źle, mamy możliwość modyfikowania sytuacji
- Większe zrozumienie intencji i potrzeb bliskich, co pozwala skuteczniej i szybciej rozwiązywać nieporozumienia i konflikty, a nierzadko im zapobiegać
- Zwiększenie skuteczności w realizacji osobistych celów poprzez większą świadomość osobistych dążeń i umiejętność wykorzystywania emocji do motywowania się, czy podejmowania decyzji
- Odwagę do wyrażania własnych potrzeb, odczuć, pragnień i obaw, co przyczynia się do bardziej autentycznych relacji z bliskimi
- Większą empatię, cierpliwość oraz akceptację w odpowiedzi na trudne zachowania członków rodziny
- Wzrost pewności siebie w relacjach z dziećmi oraz w podejmowaniu decyzji wychowawczych
- Poprawę w zakresie umiejętności motywowania dzieci i stwarzania im optymalnych warunków do rozwoju
- Większą świadomość przyczyn i skutków przeżywanych emocji, co przekłada się na lepsze kierowanie nimi - zarówno u siebie, jak i u dzieci
- Poczucie spokoju i harmonii


Metody pracy
CZEMU ZA POMOCĄ WARSZTATU I TRENINGU?
Podobnie jak w przypadku innych kompetencji - zwłaszcza tych “miękkich”, psychospołecznych - rozwijanie inteligencji emocjonalnej wymaga czasu, zaangażowania oraz bezpiecznych warunków do uczenia się i eksperymentowania z nowymi zachowaniami. Takie warunki stwarza warsztat oraz trening indywidualny, które proponujemy w ramach naszego projektu.
Dzięki dwudniowym warsztatom uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję:
- poćwiczyć indywidualne umiejętności związane z emocjami w komfortowej przestrzeni i z życzliwymi ludźmi
- otrzymać informacje zwrotne od innych osób - elementem niezwykle pomocnym, a wręcz niezbędnym do rozwoju IE
wskazać obszary, które są najbardziej problematyczne
Treningi indywidualne, w postaci serii sesji z trenerem, stworzone będą w odpowiedzi na indywidualne potrzeby osoby i skupią się na tych aspektach inteligencji emocjonalnej, których rozwój w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia. Uczestnik będzie mógł przećwiczyć i przeanalizować na własnych przykładach to, co w tym kontekście nurtuje go najbardziej. Regularność takiej pracy daje możliwość monitorowania postępów i dobierania dalszych narzędzi według indywidualnego tempa i zapotrzebowania. Jednocześnie pierwsza i ostatnia sesja, które prowadzone będą w stylu coachingowym, pozwolą maksymalnie zadbać o osadzenie nowo nabywanych umiejętności w praktycznym kontekście i osobistej sytuacji życiowej uczestnika.
Program
Program


1 moduł: Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? W jaki sposób je wyrażać?

Będziesz miał/a okazję przyjrzeć się swoim emocjom, zastanowić się gdzie czujesz je w ciele, jak je czujesz oraz jak je komunikować za pomocą słów i mowy ciała. Rozwiniesz umiejętność rozpoznawania emocji u innych, co da większe rozumienie potrzeb i motywów ich działań oraz wpłynie na budowanie relacji.

2 moduł: Jak wykorzystywać emocje w myśleniu?

W tym module przeanalizujemy wpływ jaki mają emocje na nasze myślenie, podejmowanie decyzji oraz motywację. Dowiesz się jak emocje mogą regulować zapamiętywanie większej ilości informacji, zwiększać koncentrację oraz kreatywność w rozwiązywaniu zadań i problemów.

3 moduł: Jak rozumieć i interpretować emocje?

Poszerzysz świadomość przyczyn oraz skutków przeżywanych emocji. Wsłuchasz się w to, o czym informują Cię Twoje emocje. Rozwiniesz umiejętność interpretacji intencji osób bliskich, rozumienia innego punktu widzenia, co jest podstawą większej akceptacji dla innych. Rozwiniesz swój słownik emocjonalny, by Twoje potrzeby były bardziej zrozumiałe dla Ciebie i innych.

4 moduł: W jaki sposób zarządzać emocjami?

Większa samoświadomość w zakresie rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji da silną podstawę do zarządzania nimi. Będziesz miał okazję skupić się na tym jak działać by być w zgodzie ze sobą i swoimi emocjami, by konstruktywnie rozwiązywać konflikty, mieć uważność na potrzeby, odczucia i obawy swoje i bliskich. Zyskasz też umiejętność wspierania swoich dzieci, partnera, przyjaciół w rozwoju ich inteligencji emocjonalnej. Twoja otwartość na przeżywanie i dzielenie się emocjami otwiera też na to Twoich bliskich, przez co relacje stają się bliższe i bardziej autentyczne.

Kwestie organizacyjne


DWUETAPOWY PROGRAM

I etap: grupowy warsztat inteligencji emocjonalnej: 7-8.05.2016, godz. 10.00-16.00 - 2 dni (16 godzin warsztatowych) - Mała grupa (maksymalnie 16 osób) - Program dostosowany do potrzeb uczestników (stworzony na podstawie wyników Testu Inteligencji Emocjonalnej, wypełnianego przez osoby zgłoszone)
II etap: indywidualne sesje treningowe z wykorzystaniem narzędzi coachingowych
- Od 5 do 10 sesji
- Praca nad indywidualnym celem skoncentrowana na rozwoju problematycznego aspektu inteligencji emocjonalnej
- Zarówno cel jak i dokładna liczba sesji ustalana jest indywidualnie podczas pierwszego spotkania
- Trening odbywa się na żywo lub przez skype (do wyboru), 1x 2 tygodnie

Opcjonalnie:
III etap: coaching relacji - Ilość sesji ustalana indywidualnie (maksymalnie 10) - Praca nad indywidualnym celem (również określanym podczas pierwszego spotkania). W odróżnieniu od treningu - coaching nie skupia się na trenowaniu nowych umiejętności, ale ułatwianiu wdrożenia już nabytych umiejętności w konkretnej problematycznej sytuacji lub relacji (poprzez pracę nad eliminowaniem przeszkód i ograniczeń oraz wzmacnianiem zasobów)

CENNIK:
Cena warsztatu: 525 zł brutto
Cena pojedynczej sesji treningowej: 150 zł brutto

UWAGA!
Jeżeli zdecydujesz się na zakup całego pakietu (I i II etap) - otrzymujesz zniżkę 15% od całkowitej kwoty programu

ZAPISY
ZAPISY NA SPOTKANIE - przejdź do strony evenea.pl - kliknij tutaj:)

MIEJSCE
ACTUS Centrum Kreatywnościul. Pod Lipą 4/6, 02-798 Warszawa

KONTAKT

Małgorzata Chrapkiewicz
email: malgorzata.chrapkiewicz@prizmcoaching.pl
Współpraca

Patronem wydarzenia jest portal DOMOWE MONTESSORI - www.domowemontessori.pl

Nasze artykuły możecie również znaleźć na stronie dziecisawazne.pl
Zespół
Małgorzata Chrapkiewicz (koordynatorka projektu)
Katarzyna Wojtkowska
Agata Lamparska
Małgorzata Kwiecińska
Alicja Gniewek
Dominika Pruszczak
Kinga Grzyb
Barbara Stolarska
Copyright © 2015 PRIZM