Projekty: Kongres Edukacji Pozaformalnej 25-26 listopada 2014 roku Kongres Edukacji Pozaformalnej 25-26 listopada 2014 roku
Opis
Zorganizowany po raz pierwszy w Warszawie Kongres Edukacji Pozaformalnej powstał po ty, by wspierać rozwój branży edukacji pozaformalnej, a także środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego.
Trwająca w dniach 25 i 26 listopada 2014 r. impreza została podzielona na dwa etapy. Pierwszy dzień był dedykowany uczestnikom zakończonego projektu systemowego finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej (koordynator - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), natomiast drugi dzień został zorganizowany i poprowadzony przez koalicję 11 organizacji związanych z edukacją dorosłych.

Nasze stowarzyszenie przyłączyło się do tej inicjatywy dwojako: jako pomoc przy organizacji kongresu oraz poprzez poprowadzenie jednego ze spotkań w ramach debaty przygotowanej przez stowarzyszenia profesjonalistów branży szkoleniowej.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać takie inicjatywy.
Zespół
Marcin John
Alicja Gniewek
Justyna Rzepecka
Kalina Jarecka
Małgorzata Kwicieńska
Opinie uczestników
...
Copyright © 2015 PRIZM