Projekty: Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – OFIP 2014
Opis
Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się w Warszawie raz na trzy lata. Biorą w niej udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej oraz biznesu.

Tegorocznym celem OFIPu była przede wszystkim praca nad wewnętrzną strategią rozwoju sektora obywatelskiego oraz podsumowanie 25-letniego dorobku sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji. W trakcie tych spotkań zastanawiano się, w jaki sposób organizacje oraz ich członkowie, pracownicy i wolontariusze mogą inspirować innych do działania i być istotnym elementem życia społeczno-gospodarczego w Polsce.

Nasze stowarzyszenie wzięło udział w zarówno w Pikniku Inicjatyw Obywatelskich, gdzie mogliśmy wesprzeć coachingowo innych wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych, jak i Forum Inicjatyw Pozarządowych, w trakcie którego poprowadziliśmy jeden paneli dyskusyjnych.
Zespół
Marcin John
Dominika Pruszczak
Agata Lamparska
Kalina Jarecka
Katarzyna Wojtkowska
Justyna Rzepecka

Opinie uczestników

...
Copyright © 2015 PRIZM