Projekty: Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina
Opis
Projekt Ukraina był naszym wkładem w działania ukraińskie. Zależało nam, by wesprzeć naszych sąsiadów w najbardziej efektywny sposób. A że nie znamy bardziej skutecznej metody pracy niż coaching.
W terminie 07-09.11.2014 przeprowadziliśmy coaching zespołowy dla grupy aktywistów i aktywistek. Coaching był pierwszym etapem projektu „Europa w walizce”, który w roku 2014 poświęcony był Ukrainie. Projekt realizowany był we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana, Fundacją im. Konrada Adenauera, Związkiem Ukraińców w Polsce oraz Obywatelskim Komitetem Solidarności z Ukrainą.

W coachingu wzięło udział 25 aktywistek i aktywistów z Ukrainy studiujących w Polsce w różnych miastach. Uczestnicy wybrani zostali spośród 47 osób, które wypełniły internetowy formularz rejestracyjny.

Celami coachingu było:

- stworzenie ogólnopolskiej siatki kontaktów aktywistów na rzecz Ukrainy;
- integracja i wymiana inicjatyw pomiędzy aktywistami;
- stworzenie planu działań dla aktywistów;
- uaktywnienie lokalnych działaczy w różnych częściach Polski.

Efektem coachingu jest m.in.: stworzenie zintegrowanej grupy młodych aktywistów, zbudowanie misji i wizji zespołu pracującego nad ogólnopolskimi jak i lokalnymi projektami, zaplanowanie działań na najbliższe miesiące oraz budowa sieci kontaktów z aktywistami z różnych regionów w Polsce.

W planie jest dalsza współpraca, na dziś trzymamy za nich kciuki i jak tylko nadarzy się okazja, będziemy dalej wspierać ich działania!
Zespół
Marcin John
Dominika Pruszczak
Jan Jędrzejczyk
Małgorzata Kwiecieńska
Opinie uczestników
„Dziękujemy."
Związek Ukraińców w Polsce
Copyright © 2015 PRIZM